Ancient India Test-1


Ancient India(Tamil) – Test-1test-361512_960_720

Rank Name Mark (90) Rank Star
1 Parthasarathi.K 77      ***
2 Palani kumar.M 70       **
3 Dhanasekar.V 65       *
4 Thiripurasundhari 57  
5 Thilagavathi 57  
6 Vijaya kumar 55  
6 Arun.B 55  
7 Kavitha.G 54  
8 Meena.D 52  
9 SelvaBharati 51  
9 ArunaDevi 51  
10 keerthana 50  
11 Tharanisakthi 49  
12 Govindhammal.c 47  
13 Elaiyakumar 45  
13 Lakshmi Pathi R.M 45  
13 Aravindhan 45  
14 Anjamani 44  
14 Lakshmanan 44  
14 Pugazheniyan 44  
16 Anwarali 43  
16 Brundha 43  
17 Loganathan 40  
18 Priya.P 38  
19 manikandan 36  
19 Venkatesh  36  
20 Vignesh 26  

Ancient India(English) – Test-1

Rank Name Mark(100) Rank star
1 MuthuPandi 80        ***
2 Sujitha 70         **
3 Sandhya.D 68          *
4 Suresh.VV 60  
5 VijayaLakshmi 54  
6 VinothRaja.R.T 51  
7 Karthika 43  

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *