Major Ports in India

Name of the Port State
Kandla Gujarat
Mumbai Maharashtra
JL Nehru Maharashtra
Marmugoa Goa
Mangalore Karnataka
Cochin Kerala
Paradip Odisha
Vishakapatnam Andhra Pradesh
Chennai

 

Tamil Nadu
Ennore (Kamarajar) Tamil Nadu
Tuticorin Tamil Nadu
Port Blair Andaman and Nicobar Islands

Leave a Reply