FOLK DANCES OF INDIA

State Type of folk dance associated
Assam Ankiya Nat, KirtaniaNatak, Ojapali,Bihu
Bihar Bidesia, SenkelaChhau, Jat-JatniBidpada, Ramkhelia.
Gujarat Bhavaigarba
Haryana Swang, Naqqal
Himachal Pradesh Kariyala, Bhagat, Raslhanld, Harnatra Haran or Harin
Jammu and Kashmir BhandPathar or Bhandlashna, VetalDhamali.
Karnataka Yakshagana, BedaraVesha, DolluKunitha, Santa, Doddata-Bayalata, TalaMaddle or Prasang. Dasarata, Radhna
Kerala Kodiyattam, Margam Kali,

MudiattamTherayattam, ChavittuNadakam, Chakyarkoothu

Madhya Pradesh Maanch, Nacha.
Maharashtra Tamasha, LalitBharud, Gondha, Dashavatar, Lavni.
Orissa Pala Jtra, Daskathia, Mayurbhanj Chhau, Mangal Ras, Sowang.
Punjab Naqqal, Swangbhangra
Rajasthan Khyal, Rasdhari, Rammat, TurraKilangi, Gauri, Nautanki, lhamtara
Andhra Pradesh VeethiNatakam, Burrakatha, lambadi, koya
Tamil Nadu Therukuttu, Veethi Natakam, Bhagwat Mela Natakam, Kurvaanji, Pagal Vasham, Kavadi Chindu.
Uttar Pradesh Bhagat, Sang-Swang, Naqqual.
Goa Fugadi, Dashavatar, Pernijagar, Musalkhel, Samainrutya, Gonph dance, Dekhni, Kunbidance, Ghodemodni, Dhalo, Tonyamel, Talgadi
West Bengal Chhau(Purulia), Ganthali

Leave a Reply