முக்கிய தலைவர்களின் சமாதி இடங்கள்

Spread the love
மகாத்மா காந்தி சமாதி  ராஜ்காட்
ஜவஹர்லால் நேரு சமாதி  சாந்திவன்
அம்பேத்கர் சமாதி  சைத்ரபூமி
இந்திராகாந்தி சமாதி  சக்திஸ்தல்
ஜெயில்சிங் சமாதி  ஏக்தாஸ்தல்
ராஜீவ்காந்தி சமாதி  வீர் பூமி
மொரார்ஜி தேசாய் சமாதி  அபய்காட்
குல்சாரிலால் நந்தா சமாதி  நாராயண்காட்
ஜகஜீவன்ராம் சமாதி  சமதா ஸ்தல்
லால்பகதூர் சாஸ்திரி சமாதி  விஜய்காட்